Nagy tisztelője vagyok Dávid Ferencnek, a VOSZ főtitkárának. Bár stílusa és alkalmazott eszközei igen távol állnak az enyémtől, azokat semmilyen szinten elfogadni nem tudom, hiszen én elutasítom „a cél szentesíti az eszközt” mondást, de mindenképpen elismerésre méltó az a határozottság, céltudatosság, mellyel munkáját végzi. Azon meglehetősen csodálkozom, ahányszor csak elmondja (elég gyakran teszi), miszerint őt többször felkérték már szakszervezeti szerepvállalásra.  Nem célom sem védeni, sem pedig cáfolni állítását, de ismereteim szerint a szakszervezetekben választott tisztségviselők vannak, nem pedig felkért, kinevezett stb. módszerrel odakerültek. Azért is csodálkozom az ilyen felkérésen, mert ha valakitől, hát tőle ez a szerep igen távol áll. Olyan szinten a munkavállalói érdekek ellenében védte a munkáltatók, a vállalkozók érdekeit, ami kizárja a másik oldal bármilyen szintű képviseletét. Nehezen tudnék elvonatkoztatni attól az állásfoglalástól, amit a Munka Törvénykönyvének változtatásaival kapcsolatban képviselt. Ráadásul olyan elfogultan és öncélúan foglalt állást, ami igencsak kifogásolható! Mert igaz ugyan, hogy a még hatályos MT. 1992-ben rögzített állapot szerint működik, de az ő megközelítése, miszerint a nagyvállalatok strukturális működéséhez igazodott, ma pedig ilyenek nincsenek, egyszerűen nem igaz. Hadd ne soroljam fel, milyen nagy állami vállalatok működnek (egyelőre) Magyarországon! Lehet, konkrétabb információi vannak, mint nekem, többek között a BKV jövőjéről, de egyelőre az még egy működő vállalat! Az állításának tartalmával pedig nem hiszem, hogy bárki egyet tudna érteni a munkavállalók közül. Ugyanis nem mást jelentett ki, mint hogy a magánvállalatoknál, kis és nagy vállalkozásoknál dolgozóknak a jogait csökkenteni kell, neki járó juttatások szintjét szinten, kevesebb szabadság jár neki, érdekképviselet pedig egyáltalán nem! Erről szól ugyanis az ő általa piacbarátnak minősített új MT, melynek alkalmazása tökéletesen megfelel kizsákmányolás eszközeként. Szerintem is nagyon örvendetes, hogy létrejöttek kis és nagyvállalkozások, magán gyárak és birtokok, de nem hiszem, hogy a tulajdonosaiknak a munkásaik teljes kizsákmányolásával kéne tovább növelniük a vagyonukat.

Elfogadhatatlan az az eljárás is, melyben azt a már jól bevált gyakorlatot követik, hogy a kormánynak lefeküdt három szakszervezeti szövetséggel együtt létrehozott bizottságban, melyben a kormány is részt vesz, döntenek el mindent úgy, hogy a többi szakszervezetet kihagyják még a tárgyalásból is. Ó erre még büszke is, hangoztatja, mennyire egyetért, hiszen ez a három szövetség képviseli a versenyszféra munkavállalóit, a többiekre semmi szükség. Itt utalnék vissza korábbi, már említett kijelentésére, miszerint az új MT az új körülményekhez alkalmazkodik (ennek elfogadása szintén a három, munkavállalói társadalmat eláruló szakszervezeti szövetség részvételével történt). A meghozott rendelkezések természetesen minden munkavállalót érinteni fognak, ez a főtitkár szerint rendjén való!

Minden megnyilvánulásából kiderül, teljesen egyetért a kormánnyal abban a folyamatban, melyben az alacsony keresetűek jövedelmének csökkentésével, illetve új adók kivetésével emelik az ő és az általa képviselt csoport tagjainak amúgy sem alacsony jövedelmét. Ahogy valami érdeksérelem éri, ami alatt azt kell érteni, hogy nekik is ki kell venni részüket a közteherviselésből, azonnal kiakad és felháborodottan nyilatkozik. Aztán minden szépen el lesz simítva úgy, hogy neki is megfeleljen, ahogy egyébként eredetileg is ki volt találva, csak kellett ez a kis színjáték hozzá, hogy hitelesebb legyen.

Itt jegyezném meg, a hatalmon lévő kormány első hatalomra kerülésének idején is drasztikus minimálbéremelést hajtott végre, amit most megismételt, még nagyobb mértékben. Sokan elhitték, ez az alacsonykeresetűek érdekében történt, de ez természetesen nem igaz. Azért volt és van rá szükség, hogy a jövedelmüket eltitkoló, minimálbérre bejelentett vállalkozók és alkalmazottaik után magasabb összeget kelljen befizetni járulékokban. (Aki nem hiszi, hogy ez nem a kiskeresetűek megsegítését szolgálja, nézzen utána, milyen következményei lettek az 1. Orbán kormány alatt! Ahol valóban minimálbéres foglalkoztatás volt a jellemző, gyakorlatilag iparágak szűntek meg! Rengeteg kárt okozott, most mindezek tudtával és ismeretében ismételte meg a kormány!) Ezért természetesen Dávid úr tiltakozott, hiszen ő mindig ezt teszi, ha magasabb bért kell fizetni.

A BKV és általában a közösségi közlekedés helyzete katasztrofális, már a kormányváltáskor is az volt, azóta pedig drasztikusan romlott. A BKV már azt a keretet sem kapja, amit idáig kapott és további megszorításokat helyezett kilátásba a kormány. Az látható, nem szívesen járul hozzá a működéshez. Természetesen ez nem járhatóút, szükség lenne egy átfogó megoldásra, melyre javaslatot is tett aktuálisan az LMP. Azonban ilyen terv nincs, ehelyett van egy javaslat a dolgozók munkába járásának támogatására. Természetesen ez pont annyira szól a dolgozók helyzetének javításáról, mint a minimálbér emelése. Elképesztő megoldás a közlekedési vállalatok támogatására, de ha már valaki kitalálta, legyen így. Személy szerint a javaslattal nem értek egyet, de ennek pont semmilyen jelentősége nincs. Annak annál inkább, hogy a VOSZ főtitkára egyből feltételes reflexeinek engedve tiltakozni kezdett.

Szerintem Dávid úrnak sokszor kellett volna már eddig is tiltakoznia, A már említett 16 %-os adó miatt, a munkavállalók rendkívül alacsony bére miatt, a Munka Törvénykönyve ilyen formában és ilyen tartalommal történő bevezetése miatt, a nem kormányhű szakszervezetek kirekesztése miatt, az ország csőd közeli állapotba hozása miatt, a magánnyugdíjak lenyúlása miatt, a Malév becsődöltetése miatt és még hosszan sorolhatnám. Valamennyi felsorolt eset hátrányosan érinti, érintheti a vállalkozásokat. Ő azonban most tiltakozik, vádaskodik. Szerinte a BKV ésszerűtlenül működik. Erre a kijelentésre pedig mindenki rábólint, hiszen persze, ésszerűtlenül működik, legjobb, ha csődbe megy, aztán majd jönnek a vállalkozók! Talán nem véletlenül kiabál Dávid úr? Próbáljuk végiggondolni ezt a lehetőséget!

Először is, ami az ésszerűtlen működést illeti, bizonyára elkerülte a főtitkár figyelmét a január közepén nyilvánosságra hozott ÁSZ jelentés, mely egyértelműen megállapítja, a BKV szorult helyzetét nem az általa ésszerűtlennek nevezett működés okozza, hanem az a körülmény, miszerint a szolgáltatást megrendelő tulajdonos, a főváros nem fizette ki a teljesítésért járó ellenszolgáltatást. Ráadásul hitelfelvételre kényszerítette a vállalatot, mely hitel óriási kamatai hatalmas terhet róttak rá. Tehát szó nincs ésszerűtlen működésről!

Ésszerűtlenül akkor működne, ha a busz ágazatot kisorolnák és magán vállalkozások vennék át az üzemeltetést. Az ugyanis nem kérdés, a vállalkozások, a befektetők profit reményében szállnának be a közlekedésbe, ami ésszerűtlenül drágítaná a szolgáltatást. A jegyek és bérletek ára ésszerűtlenül megemelkedne, a járatsűrűség átmenne „járatritkaságba”, a lefedettség csökkenne, legfőképpen agglomerációban.

Természetes, hogy a VOSZ főtitkárának ez a megoldás tetszene, ami ez ellen hat, azt nem szívesen fogadja el. Hiszen ez a haszon, az üzlet éppen az őt is foglalkoztató Vállalkozók Szövetségének fennhatósága alá tartozó vállalkozókhoz kerülne. De, mint tudjuk, minden szentnek…

Mivel Dávid úr rendszeresen kiakad, ha egy kicsivel több jut a munkavállalóknak, azért itt egy kis adalék, hogy hol is állunk Európához képest. Ahhoz az Európához képest, amelyiknek éppen a kokikat meg a sallereket osztogatjuk! Amelyikben az az unió van, melyhez közben papíron csatlakoztunk ugyan, de amelyiken kívül is van élet! 

http://penzcentrum.hu/karrier/ahol_500_ezer_forint_a_minimalber.1031732.html?utm_source=index_main&utm_medium=portfolio_box&utm_campaign=portfoliobox

Most lehet kiakadni!

–gabo–