A címben idézett "levél" itt olvasható:


"Felháborítóak és valótlanok az Egységes Közlekedési Szakszervezet állításai

 

 

Valótlanul állítja közleményében az Egységes Közlekedési Szakszervezet, hogy a „menedzsment máris felrúgta a napokban aláírt bérmegállapodást, mert a szerződésben foglaltak ellenére nem teljesítményarányosan fizette ki a dolgozóknak a tavalyi bérmaradványt”.

 

Nem igaz és a BKV menedzsmentje határozottan visszautasítja, amit az Egységes Közlekedési Szakszervezet a sajtónak eljuttatott közleményében állít, ugyanis a BKV a 2013. évi bérmaradványt a teljesítmények maximális figyelembe vételével osztotta el. Az elosztásra vonatkozó alapelveket a BKV Igazgatósága határozta meg, amelyeket a gazdasági vezetők az egyéni elosztásnál szem előtt tartottak.

 

 A BKV vezetése felháborítónak tartja az ilyen és ehhez hasonló vádakat, amelyek célja pusztán a szakszervezet népszerűsítése. Az egy héttel ezelőtti bérmegállapodást a BKV vezetősége és a szakszervezeti vezetők közösen írták alá. Mindkét oldalon vállalt engedmények árán együtt jutottak a kompromisszumos megoldáshoz. Azonban van olyan szakszervezeti vezető, aki megtalálja a módját, hogy az egyeztetések nehezen megszülető sikerét is negatívan állítsa be. A felelőtlen megállapítások ugyanakkor a dolgozók motiválásának megnehezítéséhez vezethetnek, amely veszélyeztetheti a jobb teljesítmény elérését.

 

Az ilyen félrevezető információk közlése rendkívül veszélyes és fölösleges, indokolatlan feszültséget kelt és ellentétet szít a munkavállalók között, miközben igyekszik szembefordítani a dolgozókat a BKV vezetésével. Ez a próbálkozás azonban sem rövid, sem hosszú távon nem szolgálja sem a dolgozók, sem a vezetőség érdekeit, ugyanakkor hamis képet fest a BKV-ról.

 

A BKV vezetése tehát határozottan visszautasítja az Egységes Közlekedési Szakszervezet állításait és kijelenti, hogy a megállapodásban foglaltak szerint és az Igazgatóság döntésének megfelelően járt el, a bérmaradvány kiosztása korrekt módon, teljesítményarányosan történt.

 

 

2014. április 26.                                                 

                       

BKV Zrt."

 

Az igazság pedig itt:

A BKV felháborodott. Mert felháborítóak és valótlanok az Egységes Közlekedési Szakszervezet állításai. Csak így, felháborítóak és valótlanok. Se tény, se érv, se indokolás, egyszerűen felháborodás van. Mert felháborodni jó.

Nap, mint nap tapasztalom, milyen sok a felháborodott ember. Legjobban mindig azok vannak felháborodva, akiket valamin rajtakapnak.  Ezt már megszoktam. A kiabálást, a fenyegetőzést, a feljelentést. Mert mindig nekik áll feljebb.

De azt kicsit nehezen értem, mikor a BKV felháborodik. Mit értsünk ez alatt? A négyes metró felháborodásában meghibásodik? A buszok a nagy forrongástól kinyomják magukból a hűtővizet? A villamossín felpúposodik? Mert nekem még mindig elsősorban a BKV-ról ezek a közlekedési eszközök jutnak először eszembe. Másodszor az őket irányító személyzet. Elképzelhető, hogy a dolgozók háborognak, akik a bértárgyalások kezdete óta figyelemmel kísérik annak alakulását és látják, hogy hátrál ki a munkáltató még saját ajánlatából is, folyamatosan csökkentve annak mértékét? Nekem, aki ezek között a dolgozók között töltöm időm nagyobbik részét, ellenkezőek a tapasztalataim. A dolgozók a munkáltató magatartásán vannak felháborodva, és teljesen egyetértenek az EKSZ közleményével, hiszen az érvekkel és tényekkel alátámasztva a valóságot tartalmazza, ellentétben a felháborodott BKV közleményével, mely az ég egy adta világon semmilyen tényt nem tár elénk.

Ja, most látom, a BKV vezetése háborodott fel. Gondolom így, egy személyben, egy emberként, talán éppen felsőbb utasításra. Mert a felháborodással jól el lehet fedni a valóságot. Tisztességes emberek ugyanis azt gondolják, gondolhatják, az háborodik fel, akit igazságtalanság ért. De, mint írtam, ma már megszokhattuk, legjobban azok háborodnak fel, akiket rajtakaptak, és érvek, tények híján ezen felháborodással leplezik ezek hiányát.

Mert mi is történt? Az EKSZ kötelességének érezte arról tájékoztatni a szervezethez tartozó, valamint az ahhoz nem tartozó, de érintett dolgozókat egyrészt a tárgyalási folyamatról, másrészt arról, miért is írta alá a magállapodást, melyet aztán az azt kikényszerítő vezetés nem tartott be.

A felháborodott BKV vezetés kompromisszumos megoldásként tálalja a megállapodást, mi azt állítjuk, ultimátumot kaptunk. Lássuk, ki mond igazat!

„A vitákban a kompromisszum a vitarendezés egy olyan formája, ahol az eredeti célokból vagy kívánságokból kommunikáción és a többszörösen megváltoztatott feltételek kölcsönös elfogadásán keresztül alakul ki a megegyezés.”(Wiki)

Tehát a feltételek kölcsönös elfogadása a kulcs.

„Az ultimátum (latinul: az utolsó) olyan fenyegetéssel kísért követelés, amelynek teljesítését meghatározott időhöz kötik. Általában több kérés utáni végső követelés szokott lenni és mint ilyen, a rendelkezésre álló idő többnyire rövid, maga a követelés pedig nem lehet további tárgyalások témája.” (Wiki)

Itt tehát szó nincs kölcsönös elfogadásról, mint esetünkben sem volt. Sőt! Menet közben még a bérmegtakarítás kifizetést is hozzákötötte a munkáltató a bértárgyalás sikerességéhez. Legszebb az volt, mikor az Igazgatóság mögé bújva arra hivatkozott, ez az Igazgatóság utasítása! A szépséghiba ott van, hogy már rég szét lett választva a három tétel, egymástól függetlenül le lehetett volna zárni és a lezárt ügyekben teljesíteni a kifizetést, de a Vezérigazgató ragaszkodott az egyidejű aláíráshoz! Ugyancsak ő volt az, aki azt mondta, az eredetileg kiajánlott emeléshez képest csökkentett ajánlatot el kell fogadni, ellenkező esetben még ennyi sem lesz a béremelés! Nos, azt gondolom, ha most megnézzük az ultimátum meghatározását, szó szerint igaz erre az esetre!

De lássuk, hol is lett megszegve a megállapodás! A tavalyi bérmegtakarítás kifizetése a következőm szempontok szerint kellett volna megtörténjen:

  1. 1.       A bérkeret-maradvány összege a 2013. december 31-i létszám arányában kerül az igazgatóságok részére leosztásra.

 

  1. 2.      A 2013. évi személyi jellegű ráfordítások megtakarításából maximálisan felosztható keretösszegű 260 millió Ft bérkifizetés.

 

  1. 3.      A bérkeret-maradvány felosztásából nem részesülhetnek, azok:

- akik 2013. július 1-je után léptek be a Társasághoz,

- akik ledolgozott napjainak a száma 2013-ban nem éri el az általános munkarend szerinti órával (8 óra) számolt 140 napot,

(nem minősül ledolgozott időnek: fizetés nélküli szabadság, betegállomány - kivéve munka- és úti baleset-, és az igazolatlan távollét)  

- akik külön kitűzés alapján egyedi prémiumban részesülnek,

- akikkel szemben 2013. évben a KSZ 27. pontjában szereplő c) alpont szerinti hátrányos jogkövetkezmény („ideiglenesen, legfeljebb egy éves időtartamra alacsonyabb bérezéssel járó munkakörbe helyezés az abban irányadó bérezés mellett”) került megállapításra.

 

A 3. pontban szereplő kizárási feltételekkel nem érintett főállású munkavállalók 20.000 Ft és 50.000 Ft/fő közötti juttatásban részesülnek (a részmunkaidősök a részmunkaidő arányában jogosultak a kifizetésre, kivéve a munkaidő mértékétől függetlenül végrehajtott kiemelt feladatok, pl. árvízvédelem). A 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 50.000 Ft/fő közötti bérkeret-maradvány felosztás differenciálásának alapja a minőségi, kiemelkedően magas színvonalú, pozitív hatású munkavégzés, mely területenként és munkakörönként a szakterületek által kerül meghatározásra. Ez jelenthet olyan kiemelt feladatokat, melyek megrendelői, társadalmi érdekből, vagy rendkívüli körülmények között kerültek meghatározásra és a napi munkaköri feladatokon túlmutatnak, illetve operatív megoldást, beavatkozást igényeltek.

„Néhány kiemelt példa az anyagi elismerés alapjául szolgáló feladatokra:

  • elsőajtós felszállással kapcsolatos feladatok ellátása

 

Az első ajtós felszállással kapcsolatos feladatok anyagi elismerése a BKK Zrt. részéről is törekvés, úgy, hogy annak fedezete 2014-től külön díjazásként biztosításra kerüljön. A 2013. évben ezzel kapcsolatban felmerült többletfeladatok ellentételezése a bérkeret-maradványból biztosítható, mely 500 Ft/start díjazással számolva nagyságrendileg 40-45 millió Ft. Tekintettel arra, hogy a konkrét startok szerinti elszámolás adatai a FORTE rendszerből csak fejlesztéssel kérhetők le, így ez csak a döntést követően pontosítható.

Alternatív, könnyebben kezelhető megoldás az első ajtós viszonylat-csoportokon starttal induló munkavállalók munkaóráinak összesítése, és annak alapján a sávokban meghatározott díjazása.

                 HÉV Üzemigazgatóság

 

HÉV járműműszaki szakterület

-          szolgálati célú vonójárművek ciklusrenden felüli állapotjavító protokolljának kidolgozása, valamint a szükséges beavatkozások végrehajtása,

HÉV infrastruktúra szakterület

-          A rendelkezésre állási szint növelése érdekében, a kábellopások csökkentése érdekében megvalósított minőségi munkavégzés, illetve a vízzsákok és pályahibák csökkentésének, a pálya állapot javításának érdekében végzett minőségi munkavégzés,

HÉV forgalmi szakterület

-          A rendelkezésre állási szint növelése érdekében a rendkívüli forgalmi körülmények közötti feladatellátás, a forgalom lebonyolítási kockázatok kezelése.

Általános:

-          közszolgáltatási szerződéshez alkalmazkodva, a műszaki okú menetkimaradások csökkentése érdekében tett kiemelt munkavégzés

Villamos Üzemigazgatóság

 

-          A FUTÁR, a kiemelt projektek 2013 évi feladatainak teljesítéséhez, valamint a megrendelői igényekből, továbbá az elmaradt járműjavításokból adódó többletfeladatok teljesítéséhez kapcsolódó minőségi munkavégzés.

 

Metró Üzemigazgatóság

-          Alstrom járművek és Siemens berendezések teszt és próbaüzeméhez kapcsolódó feladatok ellátása.”

 

Csak azért emeltem ki külön az első ajtós felszállást, mert ott a legkönnyebben tetten érhető az átverés, ugyanis érintett kollégák még akkor is be lettek volna csapva, ha mindenki a maximumot kapja! De tegye fel a kezét, aki azt kapta! Mit ne mondjak, nem sok. A legtöbben csakúgy, mint a többi ágazatnál, épp csak a minimum összegben részesült.

Nos, ezek a tények. Ezen tényeket meg lehet próbálni cáfolni, de kérnénk, ne csupán felháborodott hangú közleményekkel, hanem olyan bizonyítékokkal, melyek ezeket az aláírt megállapodásokat hatályon kívül helyezik. Enélkül a felháborodás bizony csak hőbörgésnek minősül, mely nem való másra, mint hangulatkeltésre, valamint szakszervezetünk lejáratására. Ezért felszólítjuk a felháborodott BKV vezetést, tartózkodjon miden olyan cselekedettől, mely hangulatkeltésre és szakszervezetünk lejáratására irányul!

                                                                                                                   EKSZ